آموزش قفل کردن فایل اکسل

آموزش قفل کردن فایل اکسل

آموزش قفل کردن فایل اکسل مقدمه آموزش قفل کردن فایل اکسل ،چرا باید برای فایل اکسل رمز قرار دهیم، این سوال شاید ذهن شما رو مشغول کرده باشد. بعضی از فایل ها حاوی اطلاعاتی هستند که نمی خواهید دیگران ببینند ، یا شرکت ها نمی خواهند سوابق مالی آنها به راحتی قابل دسترس باشد، بنابراین بهتر است برای فایل یک رمز تنظیم نمایید. در اینجا چند نکته وجود دارد، با تیم الو رایانه در ادامه همراه باشید. شرایط مناسب یک رمز تعداد کاراکترهای رمز برای فایل اکسل هیچ محدودیتی ندارد. بنابراین اگر هر رمزی وارد...

ادامه مطلب