آموزش پرینت چند صفحه در یک برگه A4 در  Word

آموزش پرینت چند صفحه در یک برگه A4 در  Word

آموزش پرینت چند صفحه در یک برگه A4 در  Word   گاهی اوقات صفحاتی که قصد چاپ کردن آن‌ها را داریم، محتویات کمی را شامل می‌شوند. یا نیاز به چاپ در اندازه کامل ندارند. حتی شاید به علت کمبود یا صرفه‌جویی در مصرف کاغذ بخواهیم چند صفحه را در یک برگه A4 پرینت بگیریم. خوشبختانه نرم افزار word این قابلیت کارآمد را داراست. یعنی شما به راحتی می‌توانید دو، چهار، شش، هشت یا شانزده صفحه را در یک برگه A4 چاپ کنید. از این‌رو موضوع مقاله امروز سایت الو رایانه آموزش پرینت چند صفحه در...

ادامه مطلب