چگونه تاریخ انقضای ویندوز ۱۰ را بررسی کنیم

چگونه تاریخ انقضای ویندوز ۱۰ را بررسی کنیم

چگونه تاریخ انقضای ویندوز ۱۰ را بررسی کنیم   شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به دلیل اینکه از نسخه کپی ویندوز ۱۰ استفاده میکنید . بخواهید بررسی کنید که در چه زمانی فعال سازی ویندوز شما منقضی میشود . به دلیل اینکه اکثرا از نسخه های کپی شده استفاده میکنیم ممکن است این نسخه در بازه زمانی مشخصی به صورت محدود برای ما فعال باشد . بعد از این بازه زمانی ویندوز ما غیر فعال شود. با الورایانه همراه باشید تا طریقه بررسی کردن تاریخ انقضای ویندوز ۱۰ را بررسی کنیم. چگونه...

ادامه مطلب