بد سکتور چیست

بد سکتور چیست

بد سکتور در هارد در واقع بد سکتور به یک قسمت کوچک در قسمت ذخیره سازی هارد به نام سکتور گفته میشود که به نظر می رسد دچار مشکل شده باشد. سکتور مربوطه به دستور خواندن و نوشتن واکنشی نشان نمی دهد. بد سکتور هم میتواند رو هارد های مغناطیسی قدیمی اتفاق بیفتد و هم روی هارد های مدرن و امروزی و در واقع دو نوع مختلف بد سکتور وجود دارد: بد سکتور سخت افزاری و بد سکتور نرم افزاری . اگر مشکل از نوع سخت افزاری باشد قابل تعمیر نیست اما حالت نرم افزاری...

ادامه مطلب