الو رایانه
برترین شرکت مشاوره مشکلات کامپیوتری
مرور برچسب

تشخیص خازن های الکترولیتی ژاپنی

تشخیص خازن های الکترولیتی ژاپنی

تشخیص خازن های الکترولیتی ژاپنی مقدمه تمامی خازن های الکترولیتی یکسان تولید نمی شوند. خازن های جامد و ژاپنی از کیفیت بهتری برخوردار بوده و مشکل نا متعارف نشتی خازن ندارند. همچنین طول عمر دستگاهی که در آن به کار رفته اند را افزایش می…