تشخیص خازن های الکترولیتی ژاپنی

تشخیص خازن های الکترولیتی ژاپنی

تشخیص خازن های الکترولیتی ژاپنی   مقدمه تمامی خازن های الکترولیتی یکسان تولید نمی شوند. خازن های جامد و ژاپنی از کیفیت بهتری برخوردار بوده و مشکل نا متعارف نشتی خازن ندارند. همچنین طول عمر دستگاهی که در آن به کار رفته اند را افزایش می دهند؛ بخصوص در مواردی که قطعه مورد نظر در دمای بالا کار می کند مانند منبع تغذیه کامپیوتر. گروه مشاورین الو رایانه در این آموزش کوتاه، چگونگی تشخیص خازن های ژاپنی و علت کیفیت برتر آن ها را به شما خواهد آموخت. برای آنکه درک کنیم چرا خازن های...

ادامه مطلب