تمامی راه های افزایش سرعت ویندوز کامپیوتر

تمامی راه های افزایش سرعت ویندوز کامپیوتر

تمامی راه های افزایش سرعت ویندوز کامپیوتر همیشه بعد از نصب  یک ویندوز شاهد بهترین عملکرد سیستم خود خواهیم بود چرا که بسیاری از تغییرات بر روی ویندوز ما صورت نگرفته است و همچنین برنامه خواصی بر روی این سیتم نصب نیست که بخواهد از رم یا پردازش هسته مرکزی ما استفاده نمایند همچنین استفاده برنامه ها از پردازش سیستم در جایی که به راحتی برای کاربر نمایش نمیدهد سبب میشود که بازده سیستم ما نسبت به روز های ابتدایی خود به شدت کاهش یابد . در این پست قصد معرفی تمامی راه های افزایش...

ادامه مطلب