چگونه برنامه هایی را که از به خواب رفتن ویندوز ۱۰ جلوگیری می کنند، پیدا کنیم؟

چگونه برنامه هایی را که از به خواب رفتن ویندوز ۱۰ جلوگیری می کنند، پیدا کنیم؟

چگونه برنامه هایی را که از به خواب رفتن ویندوز ۱۰ جلوگیری می کنند، پیدا کنیم؟ همانطور که می دانید وقتی برای مدتی از ویندوز استفاده نکنید، ویندوز بعد از مدت زمان مشخصی به خواب می رود. (Sleep) توجه داشته باشید این حالت برای سیستم از قبل برنامه‌ریزی شده است و لازم نیست که شما چیزی را تنظیم کنید. اما می‌توانید مدت زمان بیکاری سیستم یا مدت زمانی را که سیستم خواب است، برنامه‌ریزی و سفارشی کنید. برای ویندوز ۱۰، هنگامی که می‌خواهد به خواب برود، مدت زمان بیکاری مهم است. اما، فعالیت کاربر تنها...

ادامه مطلب