رفع مشکل کار نکردن Copy Paste  در Remote Desktop

رفع مشکل کار نکردن Copy Paste  در Remote Desktop

رفع مشکل کار نکردن Copy Paste در Remote Desktop   یکی از آزاردهنده‌ترین مشکلات ویندوز زمانی است که دستورات Copy-Paste در Remote Desktop Connection کار نمی‌کنند. زمانی که این مشکل پیش می‌آید، می‌توانید به صورت محلی کپی و جای‌گذاری را در سیستم خود انجام دهید، اما گزینه Paste در رایانه راه دور خاکستری می‌شود. در نتیجه شما نمی‌توانید انتقال فایل بین رایانه خود و سرور راه دور انجام دهید. در این مقاله آموزشی از سایت الو رایانه به رفع مشکل کار نکردن Copy Paste در Remote Desktop پرداخته‌ایم.     رفع مشکل کار نکردن Copy...

ادامه مطلب