آموزش بازیابی رمز جیمیل – فراموشی رمز جی میل Gmail

آموزش بازیابی رمز جیمیل – فراموشی رمز جی میل Gmail

آموزش بازیابی رمز جیمیل – فراموشی رمز جی میل Gmail   مقدمه: قبل از هرچیز باید بدانید که برای ساخت جیمیل حتما بطور کامل اطلاعات خود را از قبیل نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و مخصوصا شماره تلفنتان را بطور صحیح وارد نمایید زیرا تمام اینها برای بازیابی شماره تلفنتان مورد نیاز میباشد و اگر صحیح وارد ننمایید عملن امکان بازیابی جیمیل خود را ندارید.     اگردر خصوص بازیابی رمز جیمیل مشکلی دارید و یا در خصوص مشکلات کامپیوتری سوالی دارید می توانید باشماره تماس   ۹۰۹۹۰۷۱۰۲۷ یا ۹۰۹۹۰۷۲۸۵۹ از طریق تلفن ثابت تماس گرفته و...

ادامه مطلب