نحوه رمز گذاری فایلها و فولدرها در ویندوز  ۱۰

نحوه رمز گذاری فایلها و فولدرها در ویندوز ۱۰

نحوه رمز گذاری فایلها و فولدرها در ویندوز ۱۰ نحوه رمز گذاری فایلها و فولدرها در ویندوز ۱۰ همانطور که می دانید رمزگذاری فایلها و فولدر های شما یکی از مهمترین مسائلی است که می بایست به آن توجه داشته باشید زیرا رمزگذاری یک فایل یا پوشه خاص احتمالا بهترین راه برای ایمن نگه داشتن آن می باشد و بدین طریق فقط خودتان می توانید به آن فایل یا پوشه دسترسی داشته باشید. با الورایانه همراه شوید. نحوه رمز گذاری فایلها و فولدرها در ویندوز ۱۰ روشهای مختلف و متنوعی برای رمزگذاری فایل ها و...

ادامه مطلب