نحوه پارتیشن بندی با cmd در هنگام نصب ویندوز ۱۱

نحوه پارتیشن بندی با cmd در هنگام نصب ویندوز ۱۱

مقدمه نحوه پارتیشن بندی با cmd در هنگام نصب ویندوز ۱۱ برای پارتیشن بندی هارد در هنگام نصب ویندوز، دو روش مشخص وجود دارد، استفاده از فرمان Diskpart در محیط CMD و یا استفاده از UI نصب ویندوز. البته شما می توانید پارتیشن بندی را به صورت کامل و یا به صورت ناقص انجام دهید ، در صورتی که تنها درایو نصب ویندوز یا درایو سیستم عامل را ساختید، باید ادامه پارتیشن بندی را در محیط ویندوز نصب شده و در Disk Management انجام دهید، در ادامه به بررسی پارتیشن بندی کامل در نصب ویندوز...

ادامه مطلب