نشانه های ویروسی شدن موبایل ها و تشخیص آن ها

نشانه های ویروسی شدن موبایل ها و تشخیص آن ها

نشانه های ویروسی شدن موبایل ها و تشخیص آن ها ویروس ها و بدافزار های بسیاری در دنیا ساخته میشود .  به صورتی که آمار آنها به هر ۵ ثانیه یک بد افزار رسیده است . گوشی های موبایل نیز از حمله این ویروس ها و بدافزار ها در امان نیستند و ممکن است گوشی شما نیز آلوده شده باشد . ما در این مقاله به بررسی نشانه های ویروسی شدن موبایل ها و تشخیص آن ها میپردازیم ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که چگونه باید تشخیص داد که یک گوشی به ویروس دچار شده...

ادامه مطلب