نصب ویندوز روی سیستم عامل مک قدیمی MAC

نصب ویندوز روی سیستم عامل مک قدیمی MAC

نصب ویندوز روی سیستم عامل مک قدیمی MAC از سیستم عامل El Capitan  به بعد یک قابلیتی تحت عنوان (SIP) به ان اضافه شد که از حملات بد افزارها به هسته اصلی سیستم عامل جلوگیری می کند و دسترسی را به روت سیستم می بندد که این خود یک مشکل برای دستگاه های قدیمی تر نیز میباشد چرا که اجازه نصب به سیستم ویندوز را از طریق فایل ISO یا نصب از روی USB بسته است و اگر شما دارای دستگاهی باشد که زیر ۲۰۱۴ باشد عملا در نصب دو سیستم عامل همزمان دچار مشکل...

ادامه مطلب