چطور می توان بعد از بستن درب لپ تاپ در ویندوزهای ۱۱ و ۱۰  از  مانیتور دوم استفاده کرد.

چطور می توان بعد از بستن درب لپ تاپ در ویندوزهای ۱۱ و ۱۰ از مانیتور دوم استفاده کرد.

  چطور می توان بعد از بستن درب لپ تاپ در ویندوزهای ۱۱ و ۱۰ از مانیتور دوم استفاده کرد.   همانطور که می دانیم، می توانیم از مانیتور خارجی برای تجربه بهتر به عنوان یک ایستگاه کاری در حین کار از خانه استفاده کنیم. همچنین می توانید بیش از یک صفحه نمایش را به سیستم موجود خود اضافه کنید. اما یک سوال پیش می آید که آیا می توانیم در هنگام استفاده از مانیتور خارجی درب لپ تاپ اصلی را ببندیم؟ پاسخ مثبت است. حتی می توانید درب لپ تاپ خود را ببندید و...

ادامه مطلب