چگونگی استفاده از آی پی استاتیک

چگونگی استفاده از آی پی استاتیک

چگونگی استفاده از آی پی استاتیک   امروزه در اکثر شرکتها و سازمانها و حتی مصارف خانگی کار بران نیاز دارند تا بتوانند در بستر اینترنت ابزار های شبکه ای خود را کنترل و یا حتی استفاده کنند. که به این منظور دیگر نیاز نیست در آن سازمان یا محلی که شبکه داخلی آنها در آن پیکر بندی شده حضور فیزیکی داشته باشند برای این کا نیاز به یک آی پی ثابت یا استاتیک دارید که این آی پی باید در مودم یا روتر شما تنظیم شود. با الو رایانه همراه شوید  تا انواع راه...

ادامه مطلب