نرم افزارهای  برتر  و ضروری ویندوز در سال ۲۰۲۰

نرم افزارهای برتر و ضروری ویندوز در سال ۲۰۲۰

نرم افزارهای برتر و ضروری ویندوز در سال ۲۰۲۰ دستگاه جدیدی تهیه کرده اید و یا ویندوز جدیدی روی کامپیوتر خود نصب کرده و نمی دانید چه برنامه هایی را باید نصب کنید؟ حتی ممکن است برایتان سوال پیش بیاید که چرا این برنامه ها ضروری تلقی می شوند. برای اجرای صحیح دستگاه خود علاوه بر امنیت دستگاه ، برنامه هایی وجود دارد که باید نصب کنید. تا از دستگاه شما کارایی مناسب تری برای شما داشته باشد. در این مقاله با الو رایانه همراه باشید. ما در مورد ۱۰ برنامه اصلی مورد نیاز برای...

ادامه مطلب