آموزش بوک مارک کردن، کامنت گذاری روی فایل های PDF

آموزش بوک مارک کردن، کامنت گذاری روی فایل های PDF

در دنیای پژوهش و مقاله‌نویسی حتما برای شما هم پیش آمده که مجبور شوید به فایل PDF توضیحاتی اضافه کنید.در این مقاله آموزش بوک مارک کردن، کامنت گذاری روی فایل های PDF آموزش داده خواهد شد. این توضیحات کمک می‌کند سطح کیفی کار را افزایش دهد. مراحل درج توضیحات به نرم‌افزاری بستگی دارد که از آن استفاده می‌کنید. ابتدا یکی از این دو نرم‌افزار Foxit و یا Adobe را دانلود کنید. شرکت Foxit و Adobe هر دو نسخۀ رایگان و پولی دارند. نسخۀ رایگان Foxit قابلیت کامنت‌گذاری دارد. اما نسخۀ رایگان Adobe تنها در صورتی که قابلیت کامنت‌گذاری آن در فایل اصلی...

ادامه مطلب