آموزش تغییر وضعیت شبکه از حالت خصوصی به عمومی در ویندوز

آموزش تغییر وضعیت شبکه از حالت خصوصی به عمومی در ویندوز

آموزش تغییر وضعیت شبکه از حالت خصوصی به عمومی در ویندوز در ویندوز ، وقتی به یک شبکه بی سیم متصل می شوید ، آن را به عنوان یک شبکه عمومی یا یک شبکه خصوصی ثبت می کند. شبکه های خصوصی اساساً خانه و محل کار هستند در حالی که شبکه های عمومی در هر جای دیگری هستند ، که به آنها اعتماد ندارید. گاهی اوقات ویندوز یک شبکه خصوصی را به عنوان یک شبکه عمومی تشخیص می دهد و بالعکس. می توانید به صورت دستی برخی تغییرات را ایجاد کنید تا اطمینان حاصل کنید که به طور تصادفی بیش از...

ادامه مطلب