الو رایانه
برترین شرکت مشاوره مشکلات کامپیوتری
مرور برچسب

japanese-electrolytic-capacitors

تشخیص خازن های الکترولیتی ژاپنی – الو رایانه

تشخیص خازن های الکترولیتی ژاپنی مقدمه تمامی خازن های الکترولیتی یکسان تولید نمی شوند. خازن های جامد و ژاپنی از کیفیت بهتری برخوردار بوده و مشکل نا متعارف نشتی خازن ندارند. همچنین طول عمر دستگاهی که در آن به کار رفته اند را افزایش می…