تمدید زمان آزمایشی نرم افزار ها

تمدید زمان آزمایشی نرم افزار ها

نرم افزار ها مدت زمانی برای تست نرم افزار  را دارا هستند. نرم افزار ها برای مدت تقریبی ۳۰ روز اجازه استفاده  از تمامی امکانات نرم افزار را برای آشنایی اولیه به کاربر را میدهند. بعد از گذشت ۳۰ روز به اصطلاح trial دیگر اجازه دسترسی در آن تاریخ را به امکانات نرم افزار نمی دهند. با توجه به اینکه اکثر نرم افزار ها با پرداحت مبلغ  می توان به آن نرم افزار دسترسی داشت و اکثر نرم افزار ها دارای cerak نمی باشند پس می توان با تمدید دوره آزمایشی مجدد از نرم افزار...

ادامه مطلب