نحوه قرار دادن برنامه ها و سرویس های ویندوز در حالت suspend

نحوه قرار دادن برنامه ها و سرویس های ویندوز در حالت suspend

نحوه قرار دادن برنامه ها و سرویس های ویندوز در حالت suspend ساسپند چیست؟ ساسپند در واژه به معنی “تعلیق” می باشد و مسدود شدن یک برنامه به معنی تعلیق موقت آن می باشد. نحوه اجرا در ابتدای کار وارد Control Panel شوید. اگر آیتم های کنترل پنل شما در حالت Category بود. آن را در حالت Large icon قرار دهید تا آیتم های بیشتری را به شما نمایش دهد. سپس بر روی  Administrative Tools کلیک کنید. در پنجره Administrative Tools برنامه Resource Monitor را باز کنید. نحوه قرار دادن برنامه ها و سرویس های ویندوز در...

ادامه مطلب