خالی کردن اتوماتیک سطل بازیافت (Recycle Bin)

خالی کردن اتوماتیک سطل بازیافت (Recycle Bin)

در این مقاله نحوه خالی کردن اتوماتیک سطل بازیافت (Recycle Bin) را به شما آموزش می دهیم یک فایل یا پوشه را حذف کنید ،  از رایانه شم حذف نمی شود،فایل به Recycle Bin منتقل می شود. این اولین جایی است که باید اگر به طور تصادفی یک پرونده را حذف کنید نگاه کنید. همچنان از فضای ارزشمندی در هارد دیسک استفاده می کند. شاید بدانید که چگونه سطل بازیافت را به صورت دستی خالی کنید ، ممکن است مراحل خودکار را فراموش کنید. برای بهینه سازی فضای هارد دیسک شما را با مراحل خالی...

ادامه مطلب